ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
ЕМС тренуваньу центрі «A LOfT OF HEALTH» «A LOfT OF EMS»

Цей Договір є публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України, за яким Фізична особа-підприємецьЛуценко Крістіна Олександрівна, що діє згідно виписки з ЄДРПОУ № 1926513401204 від 28.02.2019(далі – Виконавець), надає усім бажаючим (далі – Замовник/и) послуги ЕМС тренувань, та який регулює взаємовідносини та встановлює права і обов'язки сторін, тощо. Чинна редакція Договору завжди розміщена на Веб-сайті Виконавця.Акцептування даного Договору Замовником відбувається шляхом підписання фізичною особою (Замовником) Інформаційної згоди або «Правил для клієнтів центру здоров¢я ALOfTOFHEALTH(за адресою м. Київ, вул. Трускавецька 4Б або вул. Євгена Коновальця 44А).

1. ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення мають та вживаються у такому значенні:

1.1.1. Послуги ЕМС тренувань– певна дія або сукупність дій, подвійне навантаження на м'язи які здійснюються Виконавцем у центрі здоров¢я "A LOfT OF HEALTH" та філіях "A Loft Of EMS" за допомогою костюмів ЕМС (ElectricalMuscleStimulation) з метою усунення целюліту та/або підтягнення силуету та/або зниження ваги, оздоровлення Замовника.

1.1.2. Замовник– фізична особа, яка звернулася до Виконавцядля отримання послуг ЕМС тренувань.

1.1.3. Центр– центр «ALOfTOFHEALTH», в якому Виконавцем надаються послуги ЕМС тренувань, та який знаходиься за адресою: м. Київ, вул. Трускавецька, 4б або вул. Євгена Коновальця 44А

1.1.4. Веб-сайт Виконавця– веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://loftofhealth.com або http://ems-kiev.com.ua/що є одним із джерел інформування Замовників щодо послуг Виконавця.

1.1.5. Акцептування– повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов даного Договору та правил надання послуги.2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір є публічною офертою, яка вступає в силу шляхом прийняття умов Договору без підписання його Сторонами. Договір має юридичну силу і є рівносильним договору, підписаному сторонами.

2.2. Підписання Замовником Інформаційної згоди та отримання Замовником послуг ЕМС тренувань означає, що Замовником ознайомився з умовами цього Договору та правилами надання послуг, погоджується з ними без будь-яких винятків, і підтверджує, що:

2.2.1. йому зрозумілі всі права та обов'язки по наданні послуг ЕМС тренувань;

2.2.2. йому виповнилося 16 років;

2.2.3. йому зрозумілі всі протипоказання процедури ЕМС тренувань;

2.2.4. не має онкологічних захворювань, хронічних та гострих тромбофлебітів, проблем зі спиною, серцем, дихальною системою, кардіостимулятора, вагітності.

2.3. Всі умови даного Договору є обов'язковими. Перед початком користування послугами Виконавця Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не згоден з цим Договором повністю або частково (або з будь-яким окремим положенням) або з правилами надання послуг, він не має права на отримання послуг Виконавця з ЕМС тренувань.

2.4. Повний перелік акцій і спеціальних пропозицій можна дізнатися по телефону центра здоров'я +38 093 170 75 85. Подарункові тренування додаються до абонемнтів на 8 (+1) та 20 (+2) тренувань, якщо умовами сайту не передбачено іншого.3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавецьв порядку та на умовах визначених цим Договором зобов'язується надати Замовнику послуги ЕМС тренувань чи інші супутні послуги (надалі - Послуги ЕМС тренувань), передбачені Прайс-листом послуг Виконавця(Прайс-лист розміщений на веб-сайті Виконавця та на рецепшнцентру здоров¢я), на підставі усного звернення Замовника абоонлайн звернення через Веб-сайт, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги ЕМС тренувань.

3.2. Послуги ЕМС тренувань надаються відповідно до стандартів у сфері охорони здоров'я та фітнесу.

3.3. Послуги ЕМС тренувань надаютьсяв Центрі здоров'яза адресою: м. Київ, вул. Трускавецька, 4б або вул Євгена Коновальця 44А. Виконавець може в будь-який момент, однак з обов'язковим повідомленням Замовника, змінити місце надання послуг ЕМС тренувань.

3.4. Надання послуг ЕМС тренувань здійснюється виключно після підписання Замовником Інформаційної згоди.

3.5. Замовником може бути замовлено як разове надання послуг (одиничне тренування/сеанс), так і надання комплексу послуг (надалі - Пакет послуг), що пропонується Виконавцем.

3.6. Виконавецьне має права розголошувати третім особам інформацію про стан здоровя (група крові, резус-фактор, дані про перенесені хвороби, операції, відомості про хронічні захворювання та ін.) Замовника, яка стала відома Виконавцеві у зв'язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України.4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Послуги за даним Договором надаються Замовнику на платній основі.

4.2. Ціна цього Договору визначається, як сума наданих Виконавцемта прийнятих Замовником послуг ЕМС тренувань.

4.3. Вартістьпослуг ЕМС тренуваньвизначається в залежності від обсягу наданих послуг і згідно діючого Прайс-листапослуг Виконавцяна дату надання Виконавцем таких послуг, що розміщений в загальнодоступному місці у зоні рецепції Центру здоров¢я та на Веб-сайті Виконавця.

4.4. У випадку замовлення Замовником разового надання Послуг, оплата наданих послуг здійснюється Замовникому 100% розмірі вартості послуг безпосередньо після фактичного отримання таких послуг в порядку, визначеномуВиконавцем, одним із нижченаведених способів за вибором Замовника:

4.4.1. шляхом здійснення Замовником оплати у готівковій формі в касу Виконавця.

4.4.2. шляхом здійснення Замовником платежу за допомогою банківського переказу на рахунок Виконавця.

4.4.3. шляхом оплати через мережу Інтернет з використанням будь-яких платіжних сервісів за вибором Замовника за допомогою яких є можливість оплатити вартість послугВиконавцяу національній валюті України.

4.5. У випадку замовлення Замовником надання Пакету послуг, оплата такого Пакету послуг здійснюється Замовникому 100% розмірі вартості Пакету послуг до фактичного отримання таких послуг в порядку, визначеномуВиконавцем, одним із вказаних у п.п. 4.4.1-4.4.3. Договору способів за вибором Замовника.

4.6. Замовнику може надаватися знижка на вартість послуг ЕМС тренувань, розмір якої визначається у порядку, встановленому Виконавцем.

4.7. У разі часткової відмови Замовника від отримання придбаного Пакету послуг,вартість фактично оплачених та неотриманих послуг повертається Замовнику виходячи із наступної вартості періодів (тренувань) надання послуг Виконавцем:

- вартість першого тренування з придбаного Пакету послуг становить 75% загальної вартості Пакету послуг;

- вартість кожного наступного тренування становить суму, що є результатом ділення 25% загальної вартості Пакету послуг на кількість тренуваннь, що залишилися.

Сума грошових коштів, що підлягає поверненню Замовнику, розраховується в залежності від кількості невикористаних Замовником послуг (тренувань) та повертається Виконавцем на підставі письмової заяви Замовника.

4.8. У разі відмови Замовника від від тренуванняменше, ніж за 8 (вісім) годин до моменту фактичного отримання послуг наступного періоду (наступного тренування), вартість такого періоду послуг (тренувань) Замовнику не повертається, а Замовник вважається таким, що отримав послуги ЕМС тренувань за такий період (тренувань).5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. До початку надання послуг ЕМС тренувань Виконавецьповідомляє Замовникаперелік, склад та вартість послуг, що надаються Виконавцем, та в усній формі погоджує з Замовникомперелік та вартість всіх послуг, які Замовник бажає отримати.

5.2. Послуги ЕМС тренувань надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном та через інтернет. Надання послуг ЕМС тренувань без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Замовників. Дата та час надання послуг погоджується Виконавцем та Замовником в усній формі.

5.3. Дату та час надання послуг Виконавця може бути змінено з ініціативи Замовника до настання терміну надання такої послуги.

5.4. Дату та час надання послуг Виконавця може бути змінено з ініціативи Виконавця, у разі:

5.4.1. якщо стан здоров'я Замовника перед початком надання послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров'ю Замовника або інших тяжких чи негативних наслідків.

5.4.2. виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання послуг Виконавцем.

5.4.3. попередньо узгоджений час початку надання послуг ЕМС тренувань може змінюватися з невеликим очікуванням у зв'язку з різною тривалістю обслуговування попередніх Замовників,щоможе перевищувати передбачуваний відрізок часу, виділеного на надання відповідної послуги.

5.5. Наявність обставин, передбачених підпунктом 5.4.2. цього Договору, встановлюється Виконавцемта повідомляється Замовнику.

5.6. При замовленні Замовником надання послуг, останній розуміє та погоджується з наступною тривалістю роботи костюмів ЕМС (ElectricalMuscleStimulation) протягом 1 (однієї) процедури (тренування):

- при тренуванні тривалістю 30 (тридцять) хвилин – час роботи костюмів ЕМС складає 15-20 хвилин.

- при тренуванні тривалістю 15 (п'ятнадцять) хвилин – час роботи костюмів ЕМС складає 10-12 хвилин

5.7. Замовник підтверджує, що Виконавцем йому роз'яснено права та обов'язки, встановлені чинним законодавством України.6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Права Замовника:

6.1.1. Отримувати послуги ЕМС тренувань належної якості.

6.1.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про перелік, склад та вартість послуг, що надаються Виконавцем.

6.1.3. Вимагати надання послуг Виконавцем.

6.1.4. Мати право на таємницю про стан свого здоров'я, а також про відомості, одержані в рамках виконання цього Договору.

6.2. Обов'язки Замовника:

6.2.1. Неухильно дотримуватись рекомендацій Виконавця.

6.2.2. За необхідності надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан здоров'я Замовника.

6.2.3. Оплачувати вартість послуг ЕМС тренувань в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

6.2.4. Прибути в місце надання послуг ЕМС тренувань в дату та час надання послуг, визначені відповідно до п.5.2. цього Договору.

6.2.5. Допочатку надання послуг повідомити Виконавця про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції організму, та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров'я.

6.2.6. У разі порушення або неможливості дотримання Замовником узгодженого із Виконавцем планунадання послуг, якщо такий узгоджений, повідомити про це Виконавця.

6.2.7. Замовник, який знаходиться в Центрі здоров'я, повинен доброзичливо та з повагою ставитися до Виконавця та його відвідувачів, не поводити себе шумно, не дозволяти собі грубощів, нетактовності та будь-яких проявів агресії.

6.2.8. Замовник повинен підтримувати чистоту у приміщеннях (зоні тренування, роздягальнях) Центру здоров'я,дотримуватися санітарно-гігієнічних умов.

6.2.9. Замовникам, які з'явилися на запису стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, Виконавець має право відмовити у наданні послуг.

6.2.10. Заборонено паління, вживання спиртних напоїв в приміщенні Центру здоров'я та на прилеглих територіях.

6.3. Права Виконавця:

6.3.1. Змінювати порядок надання послуг та їх вартість, опублікувавши зміни на Веб-сайті Виконавця, за 5 календарних днів до їх впровадження.

6.3.2. Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.

6.3.3. В разі запізнення Замовникав односторонньому порядку змінити термін надання послуг, визначений відповідно допункту 5.2. цього Договору, або відмінити надання таких послуг.

6.3.4. Залучати третіх осіб до виконання своїх обов'язків за цим Договором.

6.3.5. Відмовитись від надання послуг без застосування до нього будь-яких штрафних санкцій якщо інформація про стан здоров'я Замовника, отримана Виконавцем, містить будь-які протипоказання щодо отримання Замовником послуг ЕМС тренувань.

6.3.6. Відмовитись від надання послуг ЕМС тренувань в разі порушення Замовникомумов цього Договору.


6.3.7. Відмовитись від виконання договору у разі дії форс-мажору (воєнні дії, ненадання послуг сторонніми постачальниками та партнерами
6.4. Обов'язки Виконавця:

6.4.1. НадаватиЗамовникупослуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

6.4.2. Використовуватиобладнання згідно його призначення, дотримуватися правил та умов надання послуг.

6.4.3. Вести та зберігати документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків по Договору, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавстваУкраїни, з урахуванням умов цього Договору.

7.2. У разі відмови Замовника від від тренуванняменше, ніж за 8 (вісім) годин до моменту фактичного отримання послуг наступного періоду (наступного тренування), вартість такого періоду послуг (тренувань) Замовнику не повертається, а Замовник вважається таким, що отримав послуги ЕМС тренувань за такий період (тренувань).

7.3. Виконавецьне несе відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю Замовникав результаті:

– недотримання Замовником обов'язків, передбачених п.п. 6.2.1.цього Договору;

– недотримання Замовником протипоказань процедури ЕМС тренувань;

– неповідомлення Замовником інформації про стан свого здоров'я відповідно до п. 6.2.5. Договору.

7.4. Виконавець звільняється від відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю Замовника.8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність Сторін, дії третіх осіб, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов'язань за даним Договором.

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону.Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту закінчення дії обставини непереборної сили або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставини непереборної сили.9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей за даним Договором,Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди,спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір є публічним Договором та містить всі істотні умови надання Виконавцемпослуг.

10.2. Виконавецьне має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у ньогоможливості (в тому числі технічної, організаційної, тощо) надати Замовникупослуги.

10.3. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників.

10.4. Замовникусно або письмово звернувшись за отриманням послуг до Виконавцяприймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення та підписання Замовником Правил центру за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.

10.5. Цей Договірвважається укладеним на невизначений строк, та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за ним.

10.6. Цей Договір може бути розірваний у випадку:

- невиконання Замовником своїх обов'язків за цим Договором, у тому числі у випадку порушення умов оплати;

- порушення Замовником або Виконавцем умовцьог Договору чи умов надання послуг;

- відмови Замовника від отримання послугВиконавця.

У випадку припинення дії Договору у зв'язку з відмовою Замовника від отримання послуг, сплачені Замовником коштиза цим Договором повертаютьсяу порядку, визначеному п. 4.6.-4.7. Договору.

10.7. Виконавець докладає максимум зусиль для того, щоб інформація, розміщена на Веб-сайті, була актуальною і корисною на момент її публікації і не несе відповідальності, пов'язаної з використанням даної інформації, в результаті можливих неточностей, помилок і упущень. Виконавець не несе матеріальної та іншої відповідальності за навмисний або ненавмисний збиток, який може виникнути в результаті використання інформації, розміщеної на Веб-сайті Виконавця, яка може перестати бути актуальною, може бути не повною, містити технічні чи граматичні неточності. Виконавець має право без попереднього повідомлення вносити зміни та доповнення в послуги Виконавця і іншу інформацію, розміщену на Веб-сайтіВиконавця.

10.8. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцемв односторонньому порядку та набирають чинності з моменту оприлюднення на Веб-сайті Виконавця.Замовник зобов'язується самостійно ознайомлюватися з актуальною редакцією цього Договору, при цьому Виконавець може додатково повідомляти Замовника про зміну умов Договору.

10.9. Для Замовника, який до моменту внесення змін до цьогоДоговору користувався послугами Виконавця, підтвердженням повного й безумовного акцепту (прийняття) зміни умов даного Договору є подальше використання послуг Виконавцята оплати наступного періоду надання послуг.

10.10. Акцептуючи цей Договір, Замовникдає згоду на обробку своїх персональних даних та внесення їх до бази даних Виконавця відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Акцептуючи цей Договір Замовникпідтверджує, що вінповідомленийпро свої права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».